Mikroskopia wirtualna

Mikroskopia wirtualna

Mikroskopia wirtualna jest techniką cyfryzacji (digitalizacji) preparatów mikroskopowych oraz ich przechowywania i udostępniania. Użycie tej technologii wymaga posiadania odpowiedniego skanera preparatów oraz serwera z oprogramowaniem. Niezbędne jest także posiadanie struktury informatycznej, która zapewnia prawidłowe działanie systemu. Mimo swoich zalet nie jest to powszechnie stosowane rozwiązanie, głównie z powodu wysokich kosztów zakupu sprzętu oraz przeszkolenia i utrzymania wyspecjalizowanego personelu.
mikroskopiawirtualna.pl jest pierwszą i jedyną w Polsce prywatną firmą wykonującą usługowe skanowanie preparatów mikroskopowych pod dowolnym powiększeniem optycznym w zakresie od 2x do 100x (immersja) w każdej ze stosowanych technik obserwacyjnych. Używany przez naszą firmę system skanujący daje gwarancję uzyskania skanów o bardzo wysokiej rozdzielczości, porównywalnych z obrazami obserwowanymi w mikroskopie świetlnym.

O firmie

mikroskopiawirtualna.pl jest pierwszą i jedyną prywatną firmą wykonującą usługowe skanowanie szkiełkowych preparatów mikroskopowych pod dowolnym powiększeniem optycznym w zakresie od 2x do 100x (immersja) dla wszystkich stosowanych technik obserwacyjnych w jakich przygotowano preparat: jasne pole, ciemne pole, kontrast fazowy, kontrast Nomarskiego (DIC), fluorescencja. Zapewniamy kompleksową usługę obejmującą skanowanie preparatów i ich archiwizację na zewnętrznych dyskach. Z wykonanymi skanami cyfrowymi dostarczamy bezpłatną, zaawansowaną przeglądarkę, umożliwiającą wyświetlanie skanów cyfrowych a także szybkie i proste wykonywanie pojedynczych zdjęć z dowolnie wybranego (wyświetlanego) fragmentu skanu, podstawową korekcję obrazu (jasność, kontrast, współczynnik gamma) oraz nanoszenie na obraz oznaczeń, wyróżnień i informacji tekstowych. Z uwagi na to, że pojedyncze skany mają wielkość od kilkuset megabajtów do nawet kilkudziesięciu/kilkuset gigabajtów oferujemy hosting (przechowywanie i udostępnianie plików) na serwerach zewnętrznych z użyciem indywidualnych loginów i haseł dostępowych ustalanych przez Zamawiającego. Oferta naszej firmy, przy współpracy z wyspecjalizowaną firmą informatyczną, obejmuje także kompleksowe usługi w zakresie opracowania i wdrożenia indywidualnych projektów dotyczących informatyzacji pracowni dydaktycznych.

 • Zapewniamy hosting

  Zapewniamy przechowywanie i udostępnianie skanów na serwerach zewnętrznych z użyciem indywidualnych loginów i haseł dostępowych ustalanych przez Zamawiającego.

 • Kompleksowe usługi

  W zakresie opracowania i wdrożenia indywidualnych projektów dotyczących informatyzacji pracowni dydaktycznych.

 • Dowolne powiększenie

  Usługowe skanowanie preparatów pod dowolnym powiększeniem optycznym w zakresie od 2x do 100x (immersja) w dowolnej technice obserwacyjnej.

 • Bezpłatna przeglądarka

  Z wykonanymi skanami cyfrowymi dostarczamy bezpłatną, zaawansowaną przeglądarkę

Przykładowy preparat powiększenie 0.8x
Przykładowy preparat powiększenie 10x
PRZYKŁADOWY PREPARAT POWIĘKSZENIE 20X
PRZYKŁADOWY PREPARAT POWIĘKSZENIE 40X

Kontakt