Mikroskopia wirtualna

Mikroskopia wirtualna jest cyfrowym odpowiednikiem konwencjonalnej mikroskopii optycznej. Zamiast oceny preparatu pod mikroskopem oglądamy jego wirtualny, cyfrowy odpowiednik na ekranie komputera.

1111Dzięki temu użytkownik ma wgląd w cały preparat a jego fragmenty mogą być powiększane przy zachowaniu pełnej rozdzielczości optycznej, dodatkowo jeden obraz może być w tym samym czasie udostępniany nieograniczonej liczbie odbiorców w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej przez internet.

22

Mikroskopia wirtualna jest nowoczesną techniką, która rozwija się dynamicznie od 10 lat. Powstała w celu usprawnienia zdalnych konsultacji w dziedzinie patomorfologii. Obecnie wykorzystywana jest także w edukacji, telekonsultacjach i archiwizacji rzadkich przypadków w badaniach naukowych oraz w archiwizacji wyników rutynowych badań medycznych.

W erze technik cyfrowych mikroskopia wirtualna jest doskonałym narzędziem dydaktycznym umożliwiającym tworzenie platform dydaktycznych (e-learning) dla wszystkich przedmiotów związanych z naukami medycznymi i przyrodniczymi. Mikroskopia wirtualna podnosi jakość i szybkość przeglądania preparatów mikroskopowych i daje swobodny dostęp do baz danych tworzonych dla wielu aplikacji:

  • Histopatologia
  • Histologia
  • Anatomia
  • Cytologia
  • Hematologia
  • Genetyka
  • Parazytologia
  • Biologia
  • Botanika
  • Farmakologia

Wirtualizacja obrazów wykonywana jest za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń określanych jako skanery preparatów wirtualnych. Ze względu na olbrzymie wielkości takich plików (sięgające od kilkuset MB do kilku lub nawet kilkuset GB) oraz konieczność ich zdalnego udostępniania, przechowywanie odbywa się na serwerach wyposażonych w dedykowane oprogramowanie oraz macierzowe systemy przechowywania danych.

1231Stosowane obecnie technologie umożliwiają skanowanie dowolnego preparatu mikroskopowego na standardowym szkiełku podstawowym,  zarówno barwionego (jasne pole), jak i niebarwionego (kontrast fazowy, ciemne pole, kontrast Nomarskiego) oraz preparatów fluorescencyjnych.

Większość skanerów wykorzystuje do skanowania wyłącznie obiektywy 20x i 40x, skaner używany przez firmę mikroskopiawirtualna.pl pozwala na użycie dodatkowych obiektywów o powiększeniach 60x(immersja) i 100x(immersja) a także umożliwia skanowanie z użyciem techniki zwiększania głębi ostrości lub skanowania wielowarstwowego. Dzięki temu użytkownik oglądający taki preparat może poruszać się w jego osi Z i analizować poszczególne warstwy preparatu.

 1122Przykładowy skan wykonany w technice skanowania wielowarstwowego. Preparat roślinny o relatywnie dużej grubości (kilkadziesiąt mikrometrów).

Wykorzystanie obrazów preparatów wirtualnych jest coraz częściej wykorzystywane w dydaktyce. Doskonałym uzupełnieniem tej metody są systemy informatyczne, które łączą możliwość albo wybranych albo jednoczesnego wyświetlania (do 4 obrazów na ekranie monitora) cyfrowych obrazów preparatów, obrazu na żywo z mikroskopu, obrazów pochodzących z innych źródeł (mikroskopia elektronowa, RTG, tomografia komputerowa, endoskopia) lub dokumentów tekstowych w formatach Word, Excel, Power Point. Moduł e-learningowy daje możliwość wykorzystywania tych wszystkich obrazów do tworzenia interaktywnych testów dla studentów.

Przykładowa strona prezentująca zeskanowane preparaty